Kiến thức Marketing

Chia sẻ

Kỹ năng viết Content marketing là gì? (Phần 2)

Kỹ năng viết content marketing là một kỹ năng có nhiều giá trị ngày nay, nó hỗ trợ các chiến dịch marketing nội dung nhằm tiếp cận những khách hàng có tiềm năng tốt nhất. Thiếu kỹ năng viết content marketing sẽ khiến trải nghiệm sáng tạo của bạn trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với yêu cầu công việc ngày nay.

Chia sẻ

[Hướng dẫn] Xây dựng Content map hiệu quả 2022

Một content map hiệu quả cần một chân dung khách hàng, hành trình khách hàng, điểm chạm và quá trình ra quyết định của khách hàng về một thương hiệu… Content map sẽ giúp cho ta biết điểm chạm tạo nên thu hút, ở mỗi giai đoạn khách hàng cần gì, biết cách hướng khách hàng hiệu quả.