Giáo dục

Giáo dục

Kỹ Năng Quản Lý Stress: Stop Stressing – Start Living

Stress là phản ứng của cơ thể chúng ta đối với áp lực. Nhiều tình huống hoặc sự kiện cuộc sống khác nhau có thể gây ra căng thẳng. Nó thường được kích hoạt khi chúng ta trải nghiệm điều gì đó mới mẻ, bất ngờ hoặc đe dọa ý thức về bản thân của chúng ta, hoặc khi chúng ta cảm thấy mình có ít khả năng kiểm soát tình huống.