Ngọc Diễm

Giáo dục

Tâm lý học cá nhân của Alfred Adler (P2)

Theo Adler nguồn năng lượng giúp chúng ta có khuynh hướng tiến về tương lai dựa trên những mục tiêu, mục đích để đạt được những thành công chứ không phải được thúc đẩy dựa trên những gì xảy ra trong quá khứ. Vì vậy, dù cuộc đời có bấp bệnh và khó khăn đến đâu thì chúng ta vẫn luôn có cơ hội để thay đổi, phát triển và hoàn thiện bản thân.

Giáo dục

Tâm lý học cá nhân của Alfred Adler

Tại sao một đứa trẻ tật nguyền lại có thể khỏe mạnh, cường tráng, năng động và thành công như vậy? Tại sao nhiều đứa trẻ khỏe mạnh cũng như yếu ốm vẫn cứ phát triển và thành công, trong khi nhiều đứa trẻ khác lại èo uột và héo úa? Câu hỏi này sẽ được Adler giải thích qua thuyết gọi là tâm lý học cá nhân.