Ngọc Diễm

Chia sẻ

[Hướng dẫn] Xây dựng Content map hiệu quả 2022

Một content map hiệu quả cần một chân dung khách hàng, hành trình khách hàng, điểm chạm và quá trình ra quyết định của khách hàng về một thương hiệu… Content map sẽ giúp cho ta biết điểm chạm tạo nên thu hút, ở mỗi giai đoạn khách hàng cần gì, biết cách hướng khách hàng hiệu quả.