Tháng Mười Hai 2021

Digital Marketing

Tổng Quan Về PPC – Pay Per Click

Có nhiều chiến lược khác nhau mà bạn có thể sử dụng như tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) hoặc viết blog về sản phẩm/dịch vụ. Ngoài ra, để thu hút sự chú ý của khách hàng nhà tiếp thị cũng có thể sử dụng quảng cáo PPC (Pay per click) như một chiến lược tiếp thị trực tuyến để đạt được mục tiêu một cách nhanh chóng và hiệu quả.