Tháng Mười Một 2021

Kiến thức WEB

Simple Mail Transfer Protocol – SMTP

SMTP là viết tắt của Simple Mail Transfer Protocol. Là một tập hợp các hướng dẫn giao tiếp cho phép phần mềm truyền một thư điện tử qua internet được gọi là Giao thức truyền thư đơn giản .Nó là một chương trình được sử dụng để gửi tin nhắn cho người dùng máy tính khác dựa trên địa chỉ e-mail.

Kiến thức WEB

Giao thức thời gian mạng – Network time protocol

Network Time Protocol (NTP) là một giao thức được sử dụng để đồng bộ hóa thời gian đồng hồ của máy tính trong mạng . Nó thuộc về và là một trong những phần lâu đời nhất của bộ giao thức TCP/IP . Thuật ngữ NTP áp dụng cho cả giao thức và các chương trình máy khách-máy chủ chạy trên máy tính